LinkFacebookYouTubeSpotifyLinkLinkSoundCloudLink

Apie mus

Kamerinis choras AIDIJA įkurtas 1989 m. M. K. Čiurlionio menų mokykloje Romualdo Gražinio iniciatyva. Savitu skambesiu ir kūrinių interpretavimo bruožais išsiskiriantis jaunatviškas, nuoširdžiai klausytojų pamėgtas kolektyvas nuolat rengia ir atlieka naujas lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių programas. Kasmet apie 30 koncertų surengiančio choro repertuare – ir grigališkojo choralo laikus siekianti muzika, ir XXI a. kompozicijos: įvairių stilių chorinės miniatiūros, stambūs vokaliniai veikalai, kūriniai chorui a cappella, chorui su instrumentais. AIDIJA ypatingą dėmesį skiria Lietuvos muzikinei kultūrai, yra atlikęs daug lietuvių kompozitorių kūrinių premjerų (B. Kutavičiaus Stabat Mater (1995 m.) ir Ištariu žodį – lūpos ledėja (1996 m.), O. Balakausko Requiem Stasiui Lozoraičiui atminti (1996 m.), A. Martinaičio Šv. Pranciškaus giesmė sesei Saulei (1996 m.), O. Narbutaitės Centones meae urbi (1997 m.), F. Bajoro Po šituo stogu (2005 m.), taip pat R. Mažulio, M. Baranausko, D Zakaro, N. Sinkevičiūtės, T. Brazio, J. Karnavičiaus, A. Remesos, K. Vasiliauskaitės, V. Bartulio, G. Samsono, R. Kabelio, D. Čemerytės ir kitų kūrinius). 

Choras koncertuoja Lietuvoje, Europos šalyse, Kinijoje, Sakartvele, Izraelyje, pasirodo svarbiausiuose festivaliuose ir kituose kultūros renginiuose (dalyvavo šiuolaikinės muzikos festivaliuose Pax et Bonum per Musicam Vroclave 2011, 2016 m.; Hradec Králové, Čekijoje, 2012 m; tarptautiniame festivalyje Ogrody muzycznie Varšuvoje 2013 m.; VI Tarptautiniame chorų festivalyje Tbilisyje, 2016 m.; festivalyje Moravijos ruduo Brno, 2017 m.; festivalyje Lietuviškas pasakojimas Tel Avive, 2019 m.; tarptautiniame festivalyje Stiftsmusikfest Štutgarte, 2019 m.; festivalyje Be atstumo: Lietuvos kultūros sezonas Bavarijoje, 2021; Lietuvišką chorinę muziką pristatė Brønshøj vandens bokšte Kopenhagoje, 2021), yra dalyvavęs tarptautiniuose chorų konkursuose Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Latvijoje, koncertavęs su Oskarų laureatu E. Morricone, taip pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio minėjime Europos Parlamente Briuselyje, Popiežiaus Pranciškaus vizito metu prie Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Vilniuje ir kt. Yra padaręs įrašų Lietuvos radijui ir televizijai, įrašęs muzikos dokumentiniams ir vaidybiniams filmams (A. Stonio, A. Juzėno ir kt.), spektakliams (V. Masalskio, G. Varno ir kt.), apie 20 kompaktinių diskų, vinilinę plokštelę. 

1992 m. kolektyvas tarptautiniame chorų konkurse D. Britanijoje užėmė I vietą, o 1994 m. analogiškame konkurse šioje šalyje (Llangollen) gavo geriausio jaunimo choro vardą. 1992 m. žurnalas „Krantai“ šiam chorui paskyrė premiją už senosios muzikos populiarinimą. 1993 m. chorui paskirta antroji S. Šimkaus premija už šiuolaikinės lietuvių chorinės muzikos propagavimą. 2006 m. „Aidija“ nugalėjo tarptautinės komisijos vertintame Lietuvos chorų konkurse, laimėjo pagrindinį prizą Kaune vykusiame sakralinės muzikos konkurse „Cantate Domino“. 2007 m. Lietuvos liaudies kultūros centras chorui įteikė „Aukso Paukštę“ ir skyrė nominaciją „Ryškiausia Lietuvos žvaigždė“.

Choras AIDIJA yra ilgametis tarptautinio Thomo Manno festivalio Nidoje dalyvis, nuo 1996 m. koncertuose atlikęs lietuvių kompozitorių kūrinių premjerų, surengęs kūrybinių dirbtuvių su jaunaisiais dirigentais iš Lietuvos ir užsienio. 

Choras glaudžiai bendradarbiauja su Bažnytinio paveldo muziejumi. 2011–2022 m. čia surengta apie 30 koncertų, dauguma jų – edukacinio-muzikinio pobūdžio programos, apimančios paskaitas apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų gimines ir koncertus, pristatančius bažnytinę muziką. Nuo 2014 m. vykdomas paskaitų-koncertų projektas Musica sacra: 14–21 a. bažnytinės muzikos šedevrai, kuriame supažindinama su grigališkuoju choralu ir ankstyvąja polifonija, renesanso, baroko kūrėjais, klasicizmo ir romantizmo epochų, taip pat šiuolaikine lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių sakraline muzika. 

Dirigentas

Kamerinio choro AIDIJA meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis (g. 1962 m.) choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, studijavo grigališkąjį choralą Paryžiaus konservatorijoje, o dirigavimą Bulonės konservatorijoje (prof. P. Calmeleto klasė). 1994 m. tobulinosi Kopenhagos karališkosios muzikos akademijos dirigentų meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo senosios chorinės muzikos specialistas iš Didžiosios Britanijos P. Philipsas.

Nuo 1982 m. buvo Vilniaus naujosios muzikos ansamblio narys, 1985–1987 m. tarnaudamas kariuomenėje R. Gražinis suorganizavo pučiamųjų orkestrą ir senosios muzikos ansamblį, 1989–1995 m. – Vilniaus Arkikatedros Cantores chorales St.Casimiri narys. 1993–1998 m. ir 2005–2006 m. dirbo Vilniaus Šv.Juozapo kunigų seminarijos giedojimo dėstytoju. 2006–2016 m. buvo Schola cantorum Vilnensis narys ir pirmasis kantorius.

R. Gražinis nuo 1983 m. dirba Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokykloje choro dirigavimo dėstytoju ir chormeisteriu. Nuo 1994 m. yra vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas. Nuolatinis Dainų švenčių dirigentas. 2013 m. tapo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatu. Jo buvę auklėtiniai studijuodami, diriguodami plačiai pasklidę po pasaulį.

Kontaktai

+370 615 97 962

+370 626 64 932

1,2% GPM parama

Paramos gavėjo pavadinimas Viešoji įstaiga “Aidija”, identifikacinis numeris 226357520


Pildymo instrukcijos

Įmonės rekvizitai

Viešoji įstaiga „Aidija“

Įm. kodas 226357520

Švenčionių 27-2

Vilnius, LT-11350

Lietuva

Ne PVM mokėtojas

Bankas

AB „Swedbankas“

Banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT547300010080445161