Feliksas Bajoras. Padainuok man

Lietuvos nacionalinės premijos laureato Felikso Romualdo Bajoro (1934) kūriniai chorui a capella.

1. Padainuok man (1973)

2. Išsilaušiu lazdą (1958)

3. Ežerai (1957)

4. Kur tos svajonės? (1956)

5. Tu, vyšnela, aukie (1967)

6. Augo klevelis (1960)

7. Oi, lunkela (1978)

8. Paslaptis. I. Nesibaigianti auka (1985)

9. Paslaptis. II. Dūžtanti banga (1985)

10. Prisipažįstu (1996)

11. Oremus iš „Missa Cantata“ (2010)

12. Šventas (1996)

Kompozitorius: Feliksas Bajoras

Atlieka kamerinis choras Aidija

Dirigentas: Romualdas Gražinis

Garso režisierė: Laura Jurgelionytė

Apipavidalinimas: Audra Tarasovienė

CD apipavidalinime panaudotas Gražinos Didelytės grafikos darbas (pagal LATGA licenziją)

Prodiuseris: Justinas Linkevičius

Leidėjas: Aidija

℗ & © 2023

Feliksas Bajoras. Sing my soul

Compositions for choir a capella by Feliksas Romualdas Bajoras (1934), the recipient of the Lithuanian National Prize for Culture and Arts.

1. Sing to Me (1973)

2. I’ll Make a Walnut Stick (1958)

3. The Lakes (1957)

4. Where Are Those Dreams? (1956)

5. The Cherry Tree (1967)

6. Grow Fast, Maple Tree (1960)

7. Oh, Those Meadows Of My Homeland (1978)

8. The Great Mystery. I. The Endless Sacrifice (1985)

9. The Great Mystery. II. A Breaking Wave (1985)

10. I Confess (1996)

11. Oremus from “Missa Cantata” (2010)

12. Holy Lord (1996)

Composer: Feliksas Bajoras

Performed by Aidija Chamber Choir

Conductor: Romualdas Gražinis

Sound engineer: Laura Jurgelionytė

Design: Audra Tarasovienė

Gražina Didelytė's graphic work used on the cover (under LATGA license)

Producer: Justinas Linkevičius

Publisher: Aidija

℗ & © 2023