Armando Pierucci. Via Crucis

Armando Pierucci gražiausiomis ir ištaigingiausiomis tradicinėmis toninėmis harmonijomis parašyta kantata Reginos Derievos eilėraščiams Kryžiaus kelio tema.

1. Prologas

2. Pirmoji Stotelė

3. Antroji Stotelė

4. Trečioji Stotelė

5. Ketvirtoji Stotelė

6. Penktoji Stotelė

7. Šeštoji Stotelė

8. Septintoji Stotelė

9. Aštuntoji Stotelė

10. Devintoji Stotelė

11. Dešimtoji Stotelė

12. Vienuoliktoji Stotelė

13. Dvyliktoji Stotelė

14. Tryliktoji Stotelė

15. Keturioliktoji Stotelė

16. Epilogas

Kompozitorius: Armando Pierucci

ATLIKĖJAI:

Kamerinis choras „Aidija“ (dirigentas R. Gražinis),  

Algirdas Janutas, 

Armando Pierucci, 

Darius Skramtai, 

Ignas Misiura, 

Mindaugas Zemaitis,


Leidėjas The Divine Art Recordings

℗ & © 1999

Armando Pierucci. Via Crucis

A cantata, written in the most beautiful and sumptuous traditional tonal harmonies by Armando Pierucci to poems by Regina Derieva on the subject of the Stations of the Cross.

1. Prologue

2. Station I

3. Station II

4. Station III

5. Station IV

6. Station V

7. Station VI

8. Station VII

9. Station VIII

10. Station IX

11. Station X

12. Station XI

13. Station XII

14. Station XIII

15. Station XIV

16. Epilogue

Composer: Armando Pierucci

PERFORMERS:

Aidija Chamber Choir (conductor R. Gražinis),  

Algirdas Janutas, 

Armando Pierucci, 

Darius Skramtai, 

Ignas Misiura, 

Mindaugas Zemaitis,


Publisher The Divine Art Recordings

℗ & © 1999