Bronius Kutavičius

Jeruzalės vartai

Tekstas: Karelų liaudies, Buson, iš Stabat Mater

1 Rytų vartai

2 Šiaurės vartai

3 Pietų vartai

4 Vakarų vartai (Stabat mater)

ATLIKĖJAI:

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, meno vadovas Donatas Katkus (2-4)

Renata Marcinkutė - vargonai, kamerinis choras "Aidija", meno vadovas Romualdas Gražinis (4) 

Eugenija Budzila - smuikas, Birutė Bagdonienė - altas, Sergejus Okruško, Arūnas Šlaustas - fortepijonai, Algimantas Pauliukevičius - gitara, Paulius Koncė, Vilija Filmanavičienė, Marius Pupkovas - išilginės fleitos (1)

Dirigentas Donatas Katkus (1-4)


Leidėjas Dreyer.Gaido

℗ & © 2001

Bronius Kutavičius

The Gates of Jerusalem

Text by: Karelian folk, Buson, from Stabat Mater

1 Eastern Gates

2 Northern Gates

3 Southern Gates

4 Western Gates (Stabat mater)

PERFORMERS:

St. Christopher Chamber Orchestra, artistic director Donatas Katkus (2-4)

Renata Marcinkutė - organ, Aidija chamber choir, artistic director Romualdas Gražinis (4)

Eugenija Budzila - violin, Birutė Bagdonienė - viola, Sergejus Okruško, Arūnas Šlaustas - pianos, Algimantas Pauliukevičius - guitar, Paulius Koncė, Vilija Filmanavičienė, Marius Pupkovas - recorders (1)

Conductor Donatas Katkus (1-4)


Publisher Dreyer.Gaido

℗ & © 2001