Bronius Kutavičius. 

Opera ir chorinės dainos vaikams

1. Tėviškės papartis

2. Gaidžiukas ir vištytė

3. Karakumų asilėlis

4. Giedantis vėžys

5. Idilė

6. Miško varlytė

7. Lašiša

8. Ungurys

9. Šapalas

10. Baltų vėžlys

11. Stinta

Opera KAULO SENIS ANT GELEŽINIO KALNO

12. Prologas ir pirmas paveikslas

13. Antras paveikslas

Kompozitorius - Bronius Kutavičius

Tekstas - Sigitas Geda

ATLIKĖJAI:

Kamerinis choras „Aidija“

Instrumentinis ansamblis

B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitų ansamblis

Skaidra Jančaitė – sopranas

Raminta Vaicekauskaitė - mecosopranas

Ignas Misiūra - bosas-baritonas

Dirigentas: Romualdas Gražinis

Leidėjas Lietuvos Nacionalinė Filharmonija

℗ & © 2004

Bronius Kutavičius. 

Opera and Choral Songs for Children

1. Motherland's Fern

2. The Rooster and the Chick

3. Little Donkey from Kara-Kum

4. Singing Lobster

5. Idyll

6. Forest's Little Frog

7. Salmon

8. Eel

9. Chub

10. Swamp Turtle

11. Smelt

Opera TOP OLD MAN BONES ON THE IRON MOUNTAIN

12. Prologue and First Scene

13. Second scene

Composer - Bronius Kutavičius

Lyrics by Sigitas Geda

PERFORMERS:

Aidija Chamber Choir

Instrumental ensemble

Flute ensemble of B. Dvarionas' School of Music 

Skaidra Jančaitė – soprano

Raminta Vaicekauskaitė - mezzosoprano

Ignas Misiūra - bass-baritone

Conductor - Romualdas Gražinis

Publisher Lithuanian National Philharmonic Society

℗ & © 2004