Bronius Kutavičius. Oratorijos Magiškas Sanskrito ratas ir Iš Jotvingių akmens

Albume skamba Broniaus Kutavičiaus oratorijos Iš jotvingių akmens (1983, senosios baltų genties - jotvingių bei lietuvių liaudies žodžiai) bei Magiškas sanskrito ratas (1990, ž. S. Gedos).

Atlieka kamerinis choras „Aidija“

Dirigentas: Romualdas Gražinis


Leidėjas Naujosios muzikos komunikacijos centras

℗ & © 2010

Bronius Kutavičius. Oratorios Magic Circle of Sanscrit and From the Yotvingian stone

The album features Bronius Kutavičius' oratorios From the Yotvingian stone (1983, folk words of the old Baltic tribe - Yotvingiai and Lithuanians) and Magical Circle of Sanskrit (1990, lyrics by S. Geda).

Performed by Aidija Chamber Choir

Conductor: Romualdas Gražinis

Publisher New Music Communication Centre

℗ & © 2010