Bronius Kutavičius

Oratorijos

Albume skamba Broniaus Kutavičiaus oratorijos Paskutinės Pagonių Apeigos (1978), Iš jotvingių akmens (1983) bei Pasaulio Medis.

Paskutinės Pagonių Apeigos

1. Atėjimas

2. Žioge Žaliasai

3. Medvėgalio Pagarbinimas

4. Gyvatės Užkeikimas

5. Ąžuolo Pagarbinimas

6. Išėjimas

Iš Jotvingių Akmens

7. I

8. II

Pasaulio Medis

9. Šaknys. Kamienas I

10. Kamienas II

11. Šakos I

12. Šakos II

13. Viršūnė

14. Epilogas

Kompozitorius – Bronius Kutavičius

Žodžiai – Sigitas Geda (1 - 6, 9 - 14)

Senosios Baltų genties Jotvingių žodžiai (7)

Lithuanian liaudies žodžiai (8)

ATLIKĖJAI:

Kamerinis choras „Aidija“ (7, 8)

Kauno Valstybinis Choras (9-14)

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras (1-6)

Dirigentai – Romualdas Gražinis (1 - 8), Juozas Domarkas (9 - 14), Petras Bingelis (9 - 14)

Dirigentas (asistentas) – Darius Skramtai (1 - 6)

Ansamblis – Naujosios Muzikos Ansamblis, vadovas Šarūnas Nakas (9 - 14)

Ragai (1 - 6) – Linas Dakinevičius, Loranas Gadeikis, Mindaugas Budzinauskas, Mindaugas Pupeikis

Vargonai – Leopoldas Digrys (1 - 6)

Brass And Percussion Of The Lithuanian State Philharmonic Symphony Orchestra (9 - 14)

Solistė – Kristina Kondratavičienė (7, 8)

Soprano Solo – Gintarė Skerytė (1 - 6)

Redaktorė - Zinaida Nutautaitė

Panaudoti dailininko A. Švėgždos paveikslai

Dizaineris – Valdas Neimantas

Galso režisieriai - Rimantas Motiejūnas, Eugenijus Motiejūnas

Aprašymai – Raminta Lampsatis, Rūta Gaidamavičiūtė

Įrašyta Vilniaus Plokštelių Studijoje

Leidėjas 33 Records

℗ & © 1997

Bronius Kutavičius

Oratorios

The album features Bronius Kutavičius' oratorios The Last Pagan Rites (1978), From the Yotvingian stone (1983) and The Tree Of Earth.

The Last Pagan Rites

1. Entrance

2. Oh You Green Grasshopper

3. Celebration Of The Medvėgalis - Hill

4. Incantation Of The Serpent

5. Celebration Of The Oak-tree

6. Exit

From The Jatvingian Stone

7. I

8. II

The Tree Of Earth

9. Roots. Stem I

10. Stem II

11. Branches I

12. Branches II

13. Treetop

14. Epilogue

Composed By – Bronius Kutavičius

Text By – Sigitas Geda (1 - 6, 9 - 14)

Folk words of the old Baltic tribe - Yotvingiai (7)

Lithuanian folk words (8)

PERFORMERS:

Aidija Chamber Choir (7, 8), 

Kaunas State Chorus (9 - 14), 

The National M. K. Čiurlionis School of Art Choir (1 - 6)

Conductors – Romualdas Gražinis (1 - 8), Juozas Domarkas (9 - 14), Petras Bingelis (9 - 14), 

Conductor [Assistant] – Darius Skramtai (1 - 6)

Ensemble – New Music Ensemble (9 - 14)

Leader [New Music Ensemble] – Šarūnas Nakas (9 - 14)

Horns (1 - 6) – Linas Dakinevičius, Loranas Gadeikis, Mindaugas Budzinauskas, Mindaugas Pupeikis

Organ – Leopoldas Digrys (1 - 6)

Performer – Brass And Percussion Of The Lithuanian State Philharmonic Symphony Orchestra (9 - 14)

Soloist – Kristina Kondratavičienė (7, 8)

Soprano Vocals [Soloist] – Gintarė Skerytė (1 - 6)

Editor - Zinaida Nutautaitė

The paintings by A. Švėgžda

Layout – Valdas Neimantas

Recording engineers - Rimantas Motiejūnas, Eugenijus Motiejūnas

Liner Notes – Raminta Lampsatis, Rūta Gaidamavičiūtė

Recorded at Vilnius Recording Studio

Publisher 33 Records

℗ & © 1997