SpotifyLink

Bronius Kutavičius

Paskutinės pagonių apeigos

„Paskutinės pagonių apeigos“, 1978 metais sukurta Broniaus Kutavičiaus ir Sigito Gedos oratorija, iki šiol laikoma vienu reikšmingiausių ir ryškiausių Lietuvos muzikos kūrinių.

I. Įėjimas ir Žioge žaliasai

II. Medvėgalio pagarbinimas

III. Gyvatės užkeikimas

IV. Ąžuolo pagarbinimas

Komozitorius: Bronius Kutavičius

Tekstas: Sigitas Geda

ATLIKĖJAI:

Kamerinis choras „Aidija“ (dirigentas R.Gražinis),  

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras

Dirigentas - Romualdas Gražinis

Kauno Valstybinis Choras

Lietuvos Nacionalinis Simfoninis Orkestras

Dirigentas - Robertas Šervenikas

Gintarė Skerytė - sopranas

Ragai - Mindaukas Budzinauskas, Linas Dakinevičius, Loranas Gadeikis, Mindaugas Pupeikis.

Vargonai - Leopoldas Digrys

Dizainas [Viršelis] – Cheri Tamminen

Garso inžinierius – Rimantas Motiejūnas

Aprašymas – Linas Paulauskis

Nuotraukos – Arūnas Baltėnas

Prodiuseriai – Daiva Parulskienė, Reijo Kiilunen

Įrašyta Vilniaus Šv. Kazimiero bažnučioje

Leidėjas Ondine Inc., Helsinki

℗ & © 2001

Bronius Kutavičius

Last Pagan Rites

"The Last Pagan Rites" is an oratorio created by Bronius Kutavičius and Sigitas Geda in 1978, which is still considered one of the most significant and vivid works of Lithuanian music.

I. Entrance & Oh, You Green Grasshopper

II. Worship of Medvėgalis Hill

III. Incantation of the Serpent

IV. Worship of the Oak Tree & Exit

Composer: Bronius Kutavičius

Lyrics: Sigitas Geda

PERFORMERS:

Aidija Chamber Choir

The National M. K. Čiurlionis School of Art Choir

Conductor - Romualdas Gražinis

Kaunas State Choir

Lithuanian National Symphony Orchestra

Robertas Šervenikas, conductor

Gintarė Skerytė - soprano

Horns - Mindaukas Budzinauskas, Linas Dakinevičius, Loranas Gadeikis, Mindaugas Pupeikis

Organ - Leopoldas Digrys

Design [Cover] – Cheri Tamminen

Engineer – Rimantas Motiejūnas

Liner Notes – Linas Paulauskis

Photography By [Cover] – Arūnas Baltėnas

Producers – Daiva Parulskienė, Reijo Kiilunen

Recorded at the St. Casimir Church in Vilinius

Publisher Ondine Inc., Helsinki

℗ & © 2001