Bronius Kutavičius. 

Paskutinės pagonių apeigos. 

Iš jotvingių akmens

„Paskutinės pagonių apeigos“, 1978 metais sukurta Broniaus Kutavičiaus ir Sigito Gedos oratorija, iki šiol laikoma vienu reikšmingiausių ir ryškiausių Lietuvos muzikos kūrinių.

Paskutinės pagonių apeigos: 

I. Įėjimas ir Žioge žaliasai

II. Medvėgalio pagarbinimas

III. Gyvatės užkeikimas

IV. Ąžuolo pagarbinimas

Iš jotvingių akmens: 

I veiksmas

II veiksmas

Komozitorius: Bronius Kutavičius

Tekstas: Sigitas Geda, jotvingių, lietuvių liaudies

ATLIKĖJAI:

Kamerinis choras „Aidija“

Dirigentas: Romualdas Gražinis

Nora Petročenko – solo (3)

Virginija Karpovičiūtė – solo (6)

Renata Marcinkutė-Lesieur – vargonai (1-4)

Arvydas Jankus, Ramūnas Strolis, Algirdas Jedemskij, Dainius Petručionis, Tomas Matevičius – ragai (1, 2, 4, 6)


Garso režisierė – Laura Jurgelionytė

Aprašymai – Asta Pakarklytė, Linas Paulauskis

Vertimai – Severija Bielskytė, Romas Kinka

Dizainas – Alicija Širvinskienė, UAB Aktin

Albumo viršelis - Mikalojus Povilas Vilutis:

Kleopatra (1977) MO muziejaus kolekcijos

Laikrodininkas (1977)

Prodiuserė – Sigita Ilgauskaitė


Finansuota Lietuvos Kultūros Tarybos ir Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijos

Partneriai - Lietuvos Kompozitorių Sąjunga

Leidėjas Lietuvos muzikos informacijos centras

℗ & © 2019

Bronius Kutavičius. 

Last Pagan Rites. 

From the Yotvingian Stone

"The Last Pagan Rites" is an oratorio created by Bronius Kutavičius and Sigitas Geda in 1978, which is still considered one of the most significant and vivid works of Lithuanian music.

Last Pagan Rites: 

I. Entrance & Oh, You Green Grasshopper

II. Worship of Medvėgalis Hill

III. Incantation of the Serpent

IV. Worship of the Oak Tree & Exit

From the Yotvingian Stone: 

I movement

II movement

Composer: Bronius Kutavičius

Lyrics: Sigitas Geda,  Lithuanian and Yotvingian folk poetry

PERFORMERS:

Aidija Chamber Choir

Conductor: Romualdas Gražinis

Nora Petročenko – solo (3)

Virginija Karpovičiūtė – solo (6)

Renata Marcinkutė-Lesieur – organ (1-4)

Arvydas Jankus, Ramūnas Strolis, Algirdas Jedemskij, Dainius Petručionis, Tomas Matevičius – wooden folk horns (1, 2, 4, 6)


Recording engineer – Laura Jurgelionytė

Liner notes – Asta Pakarklytė, Linas Paulauskis

English translation – Severija Bielskytė, Romas Kinka

Graphic designer – Alicija Širvinskienė, UAB Aktin

Works on the cover by Mikalojus Povilas Vilutis:

Cleopatra (1977), from the MO museum collection

Clockmaker (1977)

Executive producer – Sigita Ilgauskaitė


Supported by the Lithuanian Council for Culture and the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania

Partner – Lithuanian Composers’ Union

Publisher Music Information Centre Lithuania

℗ & © 2019