Onutė Narbutaitė

Centones meae urbi

Lietuvių kompozitorės Onutės Narbutaitės oratorija „Centones meae urbi“ (Skiautinys mano miestui), atliekama lietuvių, lenkų, lotynų, jidiš ir kitomis kalbomis, atskleidžia daugiakultūrę ir unikalią per laikmečius besidriekiančio Vilniaus atmosferą.

1. Atsklanda / Poeto sugrįžimas

2. Ruduo / Pirmoji epitafija Antroji epitafija Iš S.B. albumo Trečioji epitafija Ketvirtoji epitafija P.S.

3. Žiema

4. Pavasaris / Karaliaus pasveikinimas

5. Pavasaris / Lukiškių pavasaris

6. Pavasaris / Procesija

7. Vasara

8. Poeto atsisveikinimas / Užsklanda

Oratorija sopranui, bosui, chorui ir orkestrui

Komozitorė: Onutė Narbutaitė

Tekstas: Czesław Miłosz, Adomas Mickevičius, Eugenijus Ališanka, M. K. Sarbievijus, Mošė Kulbakas, Jeremijo rauda

ATLIKĖJAI:

Regina Maciūtė - sopranas (1, 2, 5, 7, 8)

Ignas Misiūra - bosas (2, 5, 7)

Kamerinis choras „Aidija“

Dirigentas Romualdas Gražinis

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

Dirigentas Robertas Šervenikas

Garso inžinierius - Romualdas Federavičius

Dizainas - Jokūbas Jacovskis

Fotografijos - Arūnas Baltėnas

Redaktorė - Rūta Skudienė

Aprašymas - Audronė Žiūraitytė

Vertimai - Vida Urbonavičius, Mėta Mikelaitienė

Prodiuserė - Nelda Bagdonavičiūtė

Leidėjas Vilniaus plokštelių studija

℗ & © 2000

Onutė Narbutaitė

Centones meae urbi

The oratorio 'Centones meae urbi' (Patchwork for My City) by Lithuanian composer Onutė Narbutaitė performed in Lithuanian, Polish, Latin, Yiddish, and other languages, reveals the multicultural and unique atmosphere of a Vilnius stretching out through time.

1. Opening / The Poet's Return

2. Autumn / Epitaph One Epitaph Two From the Album of S.B. Epitaph Three Epitaph Four P.S.

3. Winter

4. Spring / Royal Welcome

5. Spring / Spring at Lukiškės

6. Spring / Procession

7. Summer

8. The Poet's Farewell / Closing

Oratorio for soprano, bass, choir and orchestra

Composer: Onutė Narbutaitė

Text by: Eugenijus Ališanka, Czesław Miłosz, M. C. Sarbievius, Moshe Kulbak, Jeremiah's Lamentation, Adam Mickievicz

PERFORMERS:

Regina Maciūtė - soprano (1, 2, 5, 7, 8)

Ignas Misiūra - bass (2, 5, 7)

Aidija Chamber Choir

Conductor Romualdas Gražinis

Lithuanian National Symphony Orchestra

Conductor Robertas Šervenikas

Recording engineer - Romualdas Federavičius

Design - Jokūbas Jacovskis

Photo - Arūnas Baltėnas

Editor - Rūta Skudienė

Liner notes - Audronė Žiūraitytė

Translation by Vida Urbonavičius, Mėta Mikelaitienė

Producer - Nelda Bagdonavičiūtė

Publisher Vilnius Recording Studio

℗ & © 2000