Onutė Narbutaitė. Tres Dei Matris Symphoniae

Tekstas: iš Giesmių Giesmės, Ave Maria, Gloria, Stabat Mater ir Hildegardos von Bingen

1 Introitus

2 Symphonia prima. Angelus Domini

3 Symphonia secunda. Bethleem

4 Symphonia tertia. Mater Dolorosa

5 Oratio

ATLIKĖJAI:

Kamerinis choras „Aidija“ (dirigentas R. Gražinis),  

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras

Kauno valstybinis choras

Dirigentas Robertas Šervenikas


Leidėjas Naxos

℗ & © 2011

Onutė Narbutaitė. Tres Dei Matris Symphoniae

Text by: and by Hildegard von Bingen, Gloria, Stabat Mater, Ave Maria, from the Song of Songs

1 Introitus

2 Symphonia prima. Angelus Domini

3 Symphonia secunda. Bethleem

4 Symphonia tertia. Mater Dolorosa

5 Oratio

PERFORMERS:

Aidija Chamber Choir (conductor R. Gražinis),  

Lithuanian National Symphony Orchestra

Kaunas State Choir

Conductor Robertas Šervenikas


Publisher Naxos

℗ & © 2011